Herstel van de laan op Hof te Boekelo

Door het landgoed Hof te Boekelo loopt een laan van ongeveer een kilometer lang. De dubbele bomenlaan gemengt met beuken en eiken begon in verval te raken en het risico op ongevallen werd te groot. Storkwood is in November 2013 begonnen met het kappen van de laan waarin ongeveer 500 bomen stonden. Na 12 dagen lag het hout langs de weg en werd er begonnen met het chippen van het tak- en tophout. Door de slechte kwaliteit van het stamhout is dit grotendeels afgevoerd als vezelhout. Om in het voorjaar weer een laan terug te kunnen planten is er haast gemaakt met de voorbereidingen hiervoor. De stobben zijn gefreesd, de dijk waar de laan op ligt is hersteld en er is nieuwe grond aangevoerd. Halverwege maart zijn we begonnen met het planten van inlandse Eiken die nu de nieuwe laan van het landgoed Hof te Boekelo vormen.