Stork fabriek Hengelo

Stork fabriek Hengelo

Nieuw aanzicht voor de Stork fabriek Hengelo

De gemeente Hengelo werkt aan het verbeteren van de infrastructuur van- en naar het centrum van Hengelo. De oude brug aan de Boekelosestraat die over het Twentekanaal ligt zal in de toekomst vernieuwd en verplaatst worden. Als voorbereiding op dit traject heeft Storkwood de bomen op het talud gekapt en het zware hout verwijderd. Het takhout is versnipperd en het stamhout is met de vrachtwagen afgevoerd.

Stormschade Oldenzaal

Stormschade Oldenzaal

Herstel van het bos na stormschade in Oldenzaal

Dit voorjaar zijn er een aantal stormachtige dagen geweest met als gevolg dat er veel takhout uit bomen gewaaid is en complete bomen met wortel en al zijn omgewaaid. Net buiten Oldenzaal is een bosperceel met fijnspar compleet omgewaaid door een van deze stormen. Storkwood heeft de stormbomen in dit perceel gerooid en opgeruimd. Het vrijgekomen hout in dit perceel is aan korthout sortimenten gezaagd en het tak- en tophout is door de chipper gegaan. Het perceel is plant-klaar opgeleverd en wordt met inlandse eiken ingeplant.

Bosbeheer Landgoed de Weele

Bosbeheer Landgoed de Weele

Bosbeheer op het Landgoed de Weele Boekelo

In augustus is Storkwood gestart met het bosonderhoud op landgoed De Weele in Boekelo. Storkwood heeft het landgoed geadviseerd om in het bos dode en slechte bomen te verwijderen zodat de rest van het bos de ruimte heeft om te groeien. Na overleg met de klant zijn eerst de bomen aangemerkt die vervolgens door de harvester  gezaagd werden. Deze zijn later aan de bosweg uitgereden en opgestapeld om uiteindelijk door vrachtwagens afgevoerd te worden naar verschillende zagerijen. In het bos op De Weele hebben de mooie bomen nu weer ruimte gekregen om te groeien en de eigenaar kan met de opbrengst van het hout weer andere projecten op het landgoed onderhouden. De Weele kan weer genieten van een goed onderhouden bos, wat weer jarenlang kan groeien.

Bos beheerplan Singraven

Bos beheerplan Singraven

Bos beheerplan voor Landgoed Singraven

Landgoed Singraven ligt in de provincie Overijssel nabij de plaats Denekamp. Het Landgoed heeft een gevarieerd landschap dat doorsneden wordt door de uit Duitsland stromende rivier de Dinkel. Het landgoed wordt al lange tijd beheerd door de Stichting Edwina van Heek. In opdracht van de Stichting heeft Storkwood een beheerplan geschreven voor de bossen van Singraven. Duurzaam bosbeheer staat centraal in het beheerplan. De Stichting toont hiermee aan dat ze verantwoord met hun bossen omgaan en wil hiervoor een certificering aanvragen bij de FPG (Federatie Particulier Grondbezit).

Nieuwe laan Tongeren

Nieuwe laan Tongeren

Nieuwe laan op Landgoed Tongeren

Op landgoed Tongeren wordt een nieuwe oprijlaan aangelegd, voor de aanleg van de nieuwe oprit moesten er een aantal randbomen verwijderd worden. In samenwerking met een mobiele kraan is het stamhout en takhout op stapels gewerkt. Het tak- en tophout is later versnippert en het stamhout is op transport naar verschillende zagerijen afgevoerd. Ook heeft het landgoed deze week op een aantal plaatsen te maken gehad met stormschade, Storkwood heeft de stormbomen gezaagd en opgeruimd.

Houtoogst Heek Duitsland

Houtoogst Heek Duitsland

Houtoogst in Heek Duitsland

Vlakbij Heek in Duitsland hebben we de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe generatie bos uitgevoerd. Op ongeveer 4 hectare bos hebben we een houtoogst uitgevoerd. De zware dennen zijn met de hand geveld en met de trekker-uitsleep combinatie voorgesorteerd. Later hebben we de stammen in sortimenten opgedeeld om maximaal rendement uit de bomen te halen en de sortimenten zijn vervolgens langs de bosweg opgestapeld.

Verjonging het Stroot

Verjonging het Stroot

Bosverjonging op het Stroot

Storkwood heeft net buiten Enschede een aantal groepenkappen uitgevoerd ten behoeve van de natuurlijke verjonging van het bos. Dit project is uitgevoerd op ongeveer vijf hectare bosgrond met onder andere douglas, fijnspar, lariks en grove dennen. Het hout is met de hand gezaagd en als langhout voor geconcentreerd. Daarna is het opgedeeld in sortimenten om maximaal rendement uit de bomen te halen en deze zijn aan de bosweg uitgereden. Om een geslaagde verjonging te krijgen is al het tak en tophout in het bos geklepeld.

Nieuwe laan Hof te Boekelo

Nieuwe laan Hof te Boekelo

Herstel van de laan op Hof te Boekelo

Door het landgoed Hof te Boekelo loopt een laan van ongeveer een kilometer lang. De dubbele bomenlaan gemengt met beuken en eiken begon in verval te raken en het risico op ongevallen werd te groot. Storkwood is in November 2013 begonnen met het kappen van de laan waarin ongeveer 500 bomen stonden. Na 12 dagen lag het hout langs de weg en werd er begonnen met het chippen van het tak- en tophout. Door de slechte kwaliteit van het stamhout is dit grotendeels afgevoerd als vezelhout. Om in het voorjaar weer een laan terug te kunnen planten is er haast gemaakt met de voorbereidingen hiervoor. De stobben zijn gefreesd, de dijk waar de laan op ligt is hersteld en er is nieuwe grond aangevoerd. Halverwege maart zijn we begonnen met het planten van inlandse Eiken die nu de nieuwe laan van het landgoed Hof te Boekelo vormen.