Herstel van het bos na stormschade in Oldenzaal

Dit voorjaar zijn er een aantal stormachtige dagen geweest met als gevolg dat er veel takhout uit bomen gewaaid is en complete bomen met wortel en al zijn omgewaaid. Net buiten Oldenzaal is een bosperceel met fijnspar compleet omgewaaid door een van deze stormen. Storkwood heeft de stormbomen in dit perceel gerooid en opgeruimd. Het vrijgekomen hout in dit perceel is aan korthout sortimenten gezaagd en het tak- en tophout is door de chipper gegaan. Het perceel is plant-klaar opgeleverd en wordt met inlandse eiken ingeplant.