Nieuw aanzicht voor de Stork fabriek Hengelo

De gemeente Hengelo werkt aan het verbeteren van de infrastructuur van- en naar het centrum van Hengelo. De oude brug aan de Boekelosestraat die over het Twentekanaal ligt zal in de toekomst vernieuwd en verplaatst worden. Als voorbereiding op dit traject heeft Storkwood de bomen op het talud gekapt en het zware hout verwijderd. Het takhout is versnipperd en het stamhout is met de vrachtwagen afgevoerd.